Giải câu 2 trang 60 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 2 Đánh giá

Câu 2 trang 60 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Một bánh xe hình tròn có đường kính là 700 mm chuyển động trên một đường thẳng từ điểm A đến điểm B sau 875 vòng. Quãng đường AB dài khoảng bao nhiêu ki-lô-mét (làm tròn kết quả đến hàng phân mười và lấy = 3.14)?

Bài làm:

Ta có: 700 : 2 = 350

Chu vi bánh xe là: 350 . 2. 3,14 = 2198 (mm)

Quãng đường AB dài là: 2198 . 875 = 1 923 250 (mm) = 2 km

  • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021