Giải câu 6 trang 101 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 6 trang 101 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Đo các góc sau đây và cho biết số đo của chúng. Xác định góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt trong các góc đó.

= ?

= ?

= ?

= ?

= ?

= ?

Bài làm:

= ?

= 180$^{0}$

= ?

= ?

= 90$^{0}$

= ?

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021