Giải toán 6 tập 2 cánh diều

Dưới đây là toàn bộ bài giải sách Toán 6 tập 2 Cánh Diều - bộ sách được đại học sư phạm xuất bản. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Cánh diều toán 6 tập 2 KhoaHoc

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: Biểu đồ cột kép

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng, phép trừ phân số

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Phép nhân, phép chia phân số

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 5: Số thập phân

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 6: Phép cộng, phép trừ số thập phân

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 8: Ước lượng và làm tròn số

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 10: Hai bài toán về phân số

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương V

CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Đoạn thẳng

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Tia

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 5: Góc

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương VI

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6