[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 5: Góc

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 5: Góc trang 94 sgk Toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. KHÁI NIỆM GÓC

Câu 1 trang 94 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

có cạnh AB, AC

có cạnh AC, Ax

có cạnh AB, Ax

II. ĐIỂM NẰM TRONG GÓC

Câu 2 trang 95 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Điểm N không nằm giữa hai điểm C và D. Điểm N nằm trên cùng đường thẳng với C và D

III. SỐ ĐO CỦA GÓC

Câu 4 trang 97 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

a) =

b) >

IV. GÓC VUÔNG, GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT

Câu 5 trang 97 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

1 - c ; 2 - a ; 3 - b

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 trang 100 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Đọc tên góc, đỉnh và các cạnh của góc trong Hình 85 và Hình 86

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 100 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Đọc tên các điểm nằm trong góc xOy ở Hình 87

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 101 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Cho tia Om. Vẽ tia On sao cho = 50$^{0}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 101 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Cho tia Oa. Vẽ tia Ob sao cho = 150$^{0}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 trang 101 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Cho các góc = 130$^{0}$, $\widehat{DEG}$ = 145$^{0}$, $\widehat{HKI}$ = 120$^{0}$, $\widehat{PQT}$ = 140$^{0}$. Hãy viết các góc đó theo thứ tự giảm dần

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 trang 101 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Đo các góc sau đây và cho biết số đo của chúng. Xác định góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt trong các góc đó.

= ?

= ?

= ?

= ?

= ?

= ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 trang 101 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, ta cũng coi xOy là một góc và gọi là "góc không". Số đo của góc không 0. Tìm số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ lúc 7 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 12 giờ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8 trang 100 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Bạn Hoan tham gia trò chơi tìm đường đi trên sơ đồ ở Hình 88. Em hãy giúp bạn Hoan chọn từ "trái", "phải", "vuông", "nhọn", "tù" thích hợp cho [?]

a) Đi từ M đến O, rẽ [?] đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc [?], có thể đến D

b) Đi từ M đến O, rẽ [?] đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc [?], có thể đến B.

c) Đi từ M đến O, rẽ [?] đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc [?], có thể đến C

d) Đi từ M đến O, rẽ [?] đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc [?], có thể đến G

e) Đi từ M đến O, rẽ [?] đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc [?], có thể đến E

=> Xem hướng dẫn giải


  • 96 lượt xem