Giải câu 7 trang 103 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 7 trang 103 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Trong hình 97 đọc tên các điểm:

a) Nằm trong góc xOy

b) Nằm ngoài góc xOy

Bài làm:

a) Nằm trong góc xOy: A và B

b) Nằm ngoài góc xOy: D và C

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021