Giải câu 7 trang 30 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 7 trang 30 Cánh Diều Toán 6 tập 2

; $\frac{-4}{50}$; $\frac{-27}{54}$; $\frac{-18}{-75}$; $\frac{28}{-56}$

Bài làm:

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021