[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm trang 61 sgk Toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. TỈ SỐ

Câu 1 (Trang 62 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) ; $\frac{23,7}{89,6}$; 4 : $\frac{3}{7}$

b)

Câu 2 (Trang 63 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Ta có: Vận tốc chuyển động của ánh sáng là x = 300 000 km/s = 300 000 000 m/s

Vận tốc chuyển động của ánh sáng là y = 343,2 m/s

Vậy tỉ số của vận tốc ánh sáng và vận tốc âm thanh là:

= $\frac{300 000 000}{343,2}$

II. TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Hoạt động 3 (Trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tỉ số phần trăm của 3 và 5 là: % = $\frac{300}{5}$ % = 60 %

Câu 3 (Trang 63 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

. 100 = 10 . a (%)

. 100 = a (%)

. 100 = 0,1 . a (%)

Câu 4 (Trang 63 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tỉ số phần trăm của 12 và 35 là:

% = $\frac{12 000}{35}$ % = 342,9 %

Hoạt động 4 (Trang 64 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tỉ số vận tốc của xe ô tô tải và xe ô tô con là:

% =

%= 750 %

Câu 5 (Trang 65 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tỉ số phần trăm của dân số nữ so với dân số cả nước là:

% = 50,23 %

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 trang 65 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Tính tỉ số của:

a) m và 75 cm

b) giờ và 25 phút

c) 10 kg và 10 tạ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 65 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng phần mười) của:

a) 16 và 75

b) 6,55 và 8,1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 65 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Một doanh nghiệp thống kê số lượng xi măng bán được trong bốn tháng cuối năm 2019 ở biểu đồ trong hình 1.

a) Hỏi tháng nào doanh nghiệp bán được nhiều xi măng nhất? Ít xi măng nhất?

b) Tính tỉ số phần trăm của số lượng xi măng bán ra trong tháng 12 và tổng lượng xi măng bán ra trong cả bốn tháng ( làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 66 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Biểu đồ ở Hình 2 thống kê số giờ đọc sách của bạn Châu trong ba ngày cuối tuần.

a) Bạn Châu đọc sách nhiều nhất vào ngày nào?

b) Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng phần mười) của tổng số giờ đọc sách của bạn Châu trong ba ngày cuối tuần so với tổng số giờ trong ba ngày cuối tuần.

Theo em bạn Châu có nên dành nhiều thời gian để đọc sách hơn không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 trang 66 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Xếp loại thi đua ba tổ lao động của một đội sản xuất được thống kê như sau:

TổGiỏiKháĐạt
Tổ 11385
Tổ 21384
Tổ 31375

a) Mỗi tổ lao động có bao nhiêu người?

b) Đội trưởng thông báo rằng tỉ số phần trăm của số lao động giỏi ở cá đội so với số người ở cả đội là lớn hơn 53%. Thông báo đó của đội trưởng có đúng không?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 145 lượt xem