[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên trang 25 sgk Toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

Hoạt động 1 (Trang 25 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Vì độ cao của 3 tầng hầm là bằng nhau nên ta có độ cao của mặt sàn tầng hầm B1 so với mặt đất là

Hoạt động 2 (Trang 25 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Kết quả phép chia trong các trường hợp lần lượt là: ; $\frac{-8}{11}$ ; $\frac{3}{-8}$ ; $\frac{-5}{-7}$ = $\frac{5}{7}$ ; $\frac{0}{-10}$ = 0

Câu 1 (Trang 26 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Viết và đọc phân số trong mỗi trường hợp:

a) : âm sáu phần mười bảy

b) : âm mười hai phần âm ba mươi bảy

Câu 2 (Trang 26 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Cách viết cho ta phân số: ; $\frac{0,25}{9}$

II. PHÂN SỐ BẰNG NHAU

Hoạt động 4 (Trang 26 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Ta có 1 x 8 = 2 x 4 = 8

Vì thế tích của tử ở phân số thứ nhất và mẫu ở phân số thứ hai với tích của mẫu ở phân số thứ nhất và ở phân số thứ hai.

Câu 3 (Trang 27 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) Bằng nhau ( = )

b) Không bằng nhau ( # $\frac{1}{6}$ )

III. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

Câu 4 (Trang 28 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Câu 5 (Trang 30 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

  • Ta có: = $\frac{-2}{3}$ . BCNN (8, 3, 72) = 72
  • 72 : 8 = 9; 72 : 3 = 24 ; 72 : 72 = 1
  • Vậy = $\frac{-3 . 9}{ 8 . 9}$ = $\frac{-27}{72}$

= $\frac{-2}{3}$ = $\frac{-2 . 24}{3 . 24}$ = $\frac{-48}{72}$

= $\frac{3 . 1}{72 . 1}$ =

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 trang 30 Cánh Diều Toán 6 tập 2

Viết và đọc phân số trong mỗi trường hợp sau:

a) Tử số là -43, mẫu số là 19; b) Tử số là -123, mẫu là -63

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 30 Cánh Diều Toán 6 tập 2

a) và $\frac{6}{-27}$;

b) và $\frac{4}{25}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 30 Cánh Diều Toán 6 tập 2

Tìm số nguyên x, biết:

a) = $\frac{16}{x}$;

b) = $\frac{-24}{36}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 30 Cánh Diều Toán 6 tập 2

Rút gọn mỗi phân số sau về phân số tối giản:

, $\frac{-36}{48}$, $\frac{28}{-52}$, $\frac{-54}{-90}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 trang 30 Cánh Diều Toán 6 tập 2

a) Rút gọn phân số về phân số tối giản

b) Viết tất cả các phân số bằng mà mẫu là số tự nhiên có hai chữ số

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 trang 30 Cánh Diều Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số sau:

a) và $\frac{1}{-21}$

b) ; $\frac{-5}{18}$; $\frac{-64}{90}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 trang 30 Cánh Diều Toán 6 tập 2

; $\frac{-4}{50}$; $\frac{-27}{54}$; $\frac{-18}{-75}$; $\frac{28}{-56}$

=> Xem hướng dẫn giải


  • 263 lượt xem