Giải câu 1 trang 30 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 5 Đánh giá

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 trang 30 Cánh Diều Toán 6 tập 2

Viết và đọc phân số trong mỗi trường hợp sau:

a) Tử số là -43, mẫu số là 19; b) Tử số là -123, mẫu là -63

Bài làm:

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021