Giải câu 2 trang 65 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 2 trang 65 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng phần mười) của:

a) 16 và 75

b) 6,55 và 8,1

Bài làm:

a) Tỉ số phần trăm của 16 và 75 là:

. 100% = 21,3%

b)

Tỉ số phần trăm của 6,55 và 8,1 là:

. 100% = 80,9%

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021