Giải câu 1 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Hãy đọc tên các tia gốc O trong Hình 62

Bài làm:

Tia gốc O là: Ox, Oy, OA, OB

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021