Giải câu 5 trang 102 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 5 trang 102 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 95

a) Đọc tên các tia có trong hình

b) Đọc tên các góc có trong hình

Bài làm:

a) Tia IA, tia Iz, tia Ix

b) Góc AIz, góc zIx, góc AIx

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021