Giải câu 2 trang 13 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: (Trang 13 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) Biểu đỗ ở Hình 15 thống kê số áo được bán ra bán trong hai ngày của hai cửa hàng kinh doanh. Mỗi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu chiếc áo trong hai ngày?

b) Biết rằng sau hai ngày nói trên, cửa hàng 1 đã lãi được 700 000 đồng và cửa hàng 2 đã lãi được 400 000 đồng. Nhận định “Bán được càng nhiều áo thì càng lãi nhiều" có hợp lí không?

Bài làm:

a) Mỗi cửa hàng bán được số áo là:

  • Cửa hàng 1: 6+8=14 (áo)
  • Cửa hàng 2: 3+4=7 (áo)

Trong hai ngày mỗi cửa hàng đó đã bán được:

  • Ngày 1: 6+3=9 (áo)
  • Ngày 2: 8+4=12 (áo)

b) Nhận định trên là đúng " bán được càng nhiều áo thì lãi càng nhiều"

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021