Giải câu 6 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 6 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Trong các câu sau, câu nào đúng?

a) Hai tia chung gốc thì đối nhau

b) Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau

c) Hai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng thì đối nhau

Bài làm:

a) Sai

b) Sai

c) Đúng

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021