Giải câu 3 trang 83 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 3 trang 83 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 37. Hãy nêu các cặp đường thẳng cắt nhau và xác định giao điểm của chúng.

Bài làm:

AB cắt AE tại A

AB cắt DB tại B

DE cắt AE tại E

DE cắt DB tại D

AE cắt DB tại C

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021