[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song trang 80 sgk Toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. HAI ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

Câu 1 trang 81 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Câu 2 trang 81 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

II. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Câu 3 trang 82 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

a) Các cặp đường thẳng song song: a // d ; b // c

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau: a cắt b, a cắt c; d cắt b, d cắt c

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 trang 83 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 35, đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau và chỉ ra giao điểm của chúng (nếu có)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 83 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 36 và chỉ ra:

a) Các cặp đường thẳng song song

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 83 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 37. Hãy nêu các cặp đường thẳng cắt nhau và xác định giao điểm của chúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 83 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Cho ba điểm H, I, K thẳng hàng

a) Điểm K có thuộc đường thẳng IH không?

b) Vẽ đường thẳng d đi qua H và không đi qua I. Đường thẳng d có song song với đường thẳng IK không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 trang 83 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Cho ba điểm P, Q, R không thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đã cho

a) Điểm P là giao điểm của hai đường thẳng nào?

b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 trang 83 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

a) Đường thẳng AB và đường thẳng CD cắt nhau tại I

b) Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O, đường thẳng c cắt a tại P và cắt b tại Q

=> Xem hướng dẫn giải


  • 79 lượt xem