Giải câu 1 trang 83 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 trang 83 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 35, đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau và chỉ ra giao điểm của chúng (nếu có)

Bài làm:

Hai đường thẳng song song là đường thẳng a và d

Hai đường thẳng cắt nhau là đường thẳng b và c (giao điểm là H), n và m (giao điểm là T)

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021