Giải câu 6 trang 30 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 6 Đánh giá

Câu 6 trang 30 Cánh Diều Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số sau:

a) và $\frac{1}{-21}$

b) ; $\frac{-5}{18}$; $\frac{-64}{90}$

Bài làm:

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021