Giải câu 4 trang 43 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4 (Trang 43 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tính thương và viết kết quả ở dạng phân số tối giản:

a) : ( $\frac{- 2}{3}$ )

b) ( - ) : ( - $\frac{5}{6}$ )

c) (- 15) :

Bài làm:

a) : ( $\frac{- 2}{3}$ ) = . ( $\frac{3}{- 2}$ ) = $\frac{3 . 3}{10 . (- 2)}$ = $\frac{9}{- 20}$ = $\frac{- 9}{20}$

b) ( - ) : ( - $\frac{5}{6}$ ) = ( $\frac{- 7}{12}$ ) . ( $\frac{6}{- 5}$ ) = $\frac{(- 7) . (6)}{12 . (- 5)}$ = $\frac{- 42}{- 60}$ = $\frac{7}{10}$

c) (- 15) : = (- 15) . $\frac{10}{- 9}$ = $\frac{(- 15) . 10}{- 9}$ = $\frac{- 150}{- 9}$ = $\frac{50}{3}$

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021