Giải câu 8 trang 70 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 8 trang 70 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Để làm món thịt kho dừa ngon. ta cần có cùi dừa, thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba chỉ bằng 5 lượng cùi dừa và lượng đường bằng 5% lượng cùi dừa. Nếu có 0,6 kg thịt ba chỉ thì phải cần bao nhiêu ki-lô-gam cùi đừa và bao nhiêu ki-lô-gam đường để làm món thịt kho dừa?

Bài làm:

Theo bài ra 0,6 kg thịt ba chỉ bằng lượng cùi dừa

Vậy số kg cùi dừa tương ứng với 0,6 kg thịt ba chỉ là: 0,6 : = 0,4 (kg)

Số kg đường là: 5% . 0,4 = 0,02 kg

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021