Giải câu 1 trang 19 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 (Trang 19 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tung một đồng xu 20 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau:

Lần tungKết quả tungSố lần xuất hiện mặt NSố lần xuất hiện mặt S
1???
...?

Tính xác suất thực nghiệm:

a) Xuất hiện mặt N; b) Xuất hiện mặt S;

Bài làm:

Gợi ý:

  • Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N khi tung đồng xu 20 lần là:
  • Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S khi tung đồng xu 20 lần là:
  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021