Giải câu 2 trang 100 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 2 trang 100 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Đọc tên các điểm nằm trong góc xOy ở Hình 87

Bài làm:

Điểm nằm trong góc xOy là điểm D và G

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021