Giải câu 5 trang 51 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 5 trang 51 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Tính chu vi của mỗi hình sau:

Bài làm:

a) Chu vi hình tam giác là: 2,4 + 3,75 + 3,6 = 7,95 (cm)

b) Chu vi hình thang cân là: 2,5 + 4,15 + (3,16 . 2) = 12,97 (cm)

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021