Giải câu 1 trang 33 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 3 Đánh giá

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 (Trang 33 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

So sánh:

a) và $\frac{1}{3}$

b) và $\frac{4}{-7}$

c) và $\frac{7}{-10}$

Bài làm:

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021