Giải câu 5 trang 56 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 5 trang 56 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 4,2 m, chiều rộng 3,5 m và chiều cao 3,2 m. Người ta muốn sơn lại trần nhà và bốn bức tường bên trong phòng. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 5,4

a) Tính diện tích cần sơn lại.

b) Giá tiền công sơn lại tường và trần nhà đều là 12 000 đồng/m”. Tính tổng số tiền công để sơn lại căn phòng đó.

Bài làm:

Diện tích căn phòng là: 4,2 . 3,5 . 3,2 = 47,04 ()

a) Gọi diện tích phần cần sơn là x. Ta có:

x = 47,04 - 5,4 = 41,64 ()

b) Tổng tiền công để sơn lại căn phòng là: 41,64 . 12 000 = 499 680 (đồng)

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021