[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng, phép trừ phân số

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 3: Phép cộng, phép trừ phân số trang 34 sgk Toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

Câu 1 (Trang 35 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) + $\frac{2}{7}$ = $\frac{-3 + 2}{7}$ = $\frac{-1}{7}$

b) + $\frac{2}{-3}$ = $\frac{-4 . 1}{9 . 1}$ + $\frac{-2 . 3}{3 . 3}$ = + $\frac{-6}{9}$ = $\frac{(-4) + (-6)}{9}$ = $\frac{-10}{9}$

Câu 2 (Trang 35 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) + $\frac{4}{11}$ + $\frac{7}{11}$ = + ( $\frac{4}{11}$ + $\frac{7}{11}$ ) = + $\frac{11}{11}$ = + 1 = + $\frac{9}{9}$ = $\frac{4}{9}$

b) + $\frac{3}{8}$ + $\frac{-3}{5}$ + $\frac{13}{8}$ = ( + $\frac{-3}{5}$ ) + ( $\frac{3}{8}$ + $\frac{13}{8}$ ) = $\frac{-5}{5}$ + $\frac{16}{8}$ = -1 + 2 = 1

II. PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ

Câu 3 (Trang 37 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

- $\frac{9}{10}$ = $\frac{-7}{10}$ - $\frac{9}{10}$ = $\frac{-16}{10}$ = $\frac{-8}{5}$

Câu 4 (Trang 37 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

- $\frac{-9}{20}$ = $\frac{7 . 5}{12 . 5}$ - $\frac{-9 . 3}{20 . 3}$ = $\frac{35}{60}$ - $\frac{-27}{60}$ = $\frac{62}{60}$ = $\frac{31}{30}$

III. QUY TẮC DẤU NGOẶC

Câu 5 (Trang 37 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

- ( $\frac{47}{49}$ + $\frac{5}{-3}$ ) = - $\frac{47}{49}$ - $\frac{-5}{3}$ = $\frac{-49}{49}$ - $\frac{-5}{3}$ = -1 - $\frac{-5}{3}$ = $\frac{-3}{3}$ + $\frac{5}{3}$ = $\frac{2}{3}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 (Trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tính:

a) + $\frac{7}{-9}$

b) + $\frac{13}{-15}$

c) + $\frac{-5}{12}$ + $\frac{7}{18}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tính một cách hợp lí:

a) + $\frac{-3}{10}$ + $\frac{-7}{10}$

b) + $\frac{2}{5}$ + $\frac{-1}{6}$

c) + $\frac{12}{7}$ + $\frac{13}{8}$ + $\frac{2}{7}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (Trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tìm số đối của mỗi phân số sau: ; $\frac{-8}{27}$ ; - $\frac{15}{31}$ ; $\frac{-3}{-5}$ ; $\frac{5}{-6}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (Trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tính:

a) - $\frac{5}{24}$

b) + ( $\frac{-5}{11}$ - $\frac{9}{11}$ )

c) - ( $\frac{5}{12}$ - $\frac{1}{15}$ )

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (Trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tính một cách hợp lí:

a) - $\frac{106}{111}$ + $\frac{-5}{111}$

b) - $\frac{-7}{19}$ + $\frac{12}{19}$

c) - $\frac{25}{31}$ + $\frac{12}{17}$ + $\frac{-6}{31}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 (Trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tìm x, biết:

a) x - = $\frac{1}{2}$

b) - x = $\frac{-7}{12}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 (Trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Một xí nghiệp trong tháng Giêng đạt kế hoạch của Quý I, tháng Hai đạt $\frac{2}{7}$ kế hoạch của Quý I. Tháng Ba xí nghiệp phải đạt được bao nhiêu phần kế hoạch của Quý I?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8 (Trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Bốn tổ của lớp 6A đóng góp sách cho góc thư viện như sau: tổ I góp số sách của lớp, tổ II góp $\frac{9}{40}$ số sách của lớp, tổ III góp $\frac{1}{5}$ số sách của lớp, tổ IV góp phần sách còn lại. Tổ IV đã góp bao nhiêu phần số sách của lớp?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 95 lượt xem