[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Điểm. Đường thẳng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Điểm. Đường thẳng trang 70 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Điểm

Hoạt động 1: Trang 70 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Thực hành 1: Trang 71 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

- Các điểm có trong hình là G, K, H

- Vẽ 3 điểm


2. Đường thẳng

Thực hành 2: Trang 71 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) Các đường thẳng có trong Hình 4a: đường thẳng a, b, c

b)

3. Vẽ đường thẳng

Hoạt động 2: Trang 72 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm A và B nói trên

Thực hành 3: Trang 72 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

4. Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng

Hoạt động 3: Trang 72 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Hình 7a: Bóng chạm vạch sơn cho ta hình ảnh điểm thuộc đường thẳng

Hình 7b: Bóng không chạm vạch sơn, cho ta hình ảnh điểm không thuộc đường thẳng

Thực hành 4: Trang 73 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Điểm A thuộc đường thẳng a, không thuộc đường thẳng b.

Hay: A ∈ a và A ∉ b

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 73 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình dưới đây:

b) Hãy nêu ba cách gọi tên đường thẳng trong hình dưới đây:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 73 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Dùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tương ứng.

a) Các điểm A, B thuộc đường thẳng p

b) Các điểm C, D không thuộc đường thẳng p

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 73 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Trong hình vẽ bên:

a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào?

b) Điểm A không thuộc những đường thẳng nào?

c) Đường thẳng nào không chứa điểm C?

Sử dụng kí hiệu để mô tả các quan hệ trên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 73 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Vẽ hình cho mỗi trường hợp sau:

a) Điểm M thuộc đường thẳng a

b) Điểm M thuộc hai đường thẳng a và b nhưng không thuộc đường thẳng c

c) Điểm M nằm trên cả ba đường thẳng a, b, c

=> Xem hướng dẫn giải


  • 37 lượt xem