Giải câu 4 trang 102 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 4 (trang 102 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Gieo 2 con xúc xắc cân đối và quan sát số chấm xuất hiện ở mặt trên mỗi con xúc xắc. Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra

a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1

b) Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1

c) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 1

d) Hai mặt xúc xắc xuất hiện cùng số chấm

Bài làm:

a) Không thể xảy ra

b) Có thể xảy ra

c) Chắc chắn xảy ra

d) Có thể xảy ra

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021