[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng trang 74 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Ba điểm thẳng hàng

Hoạt động 1: Trang 74 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

- Có thể trồng bằng cách xếp cây thành hai đường chéo nhau

- Mô tả như hình vẽ:

Thực hành 1: Trang 75 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

- Trên Hình 2, ba điểm thẳng hàng là: M, N, Q; ba điểm không thẳng hàng là M, N, P

- Trên Hình 3, ba điểm thẳng hàng là M, P, R

- Vẽ hình như sau:

2. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng

Hoạt động 2: Trang 75 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Đèn màu vàng nằm giữa hai đèn còn lại

Thực hành 2: Trang 75 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 76 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Trong hình bên, cho bốn điểm A,B,C,D thuộc đường thẳng m và điểm E không thuộc đường thẳng m. Hãy nêu các bộ ba điểm thẳng hàng và các bộ ba điểm không thẳng hàng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 76 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Trong hình bên, em hãy dự đoán xem ba điểm nào thẳng hàng. Sau đó hãy dùng thước để kiểm tra kết quả.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 76 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Trong hình bên, hãy chỉ ra các điểm

a) Nằm giữa hai điểm M và N

b) Không nằm giữa hai điểm E và G

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 76 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

a) Cho hai điểm M và P. Hãy vẽ thêm điểm N sao cho ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm M, P nằm cùng phía đối với điểm N

b) Vẽ hai điểm trên một tờ giấy trắng. Không dùng thước, em hãy tìm cách vẽ thêm một điểm thứ ba sao cho ba điểm đó thẳng hàng

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem