Giải câu 2 trang 105 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (trang 105 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Trong hộp có một số bút xanh và một số bút đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 bút từ hộp, xem màu rồi trả lại. Lặp lại hoạt động trên 50 lần, ta được kết quả như sau:

a) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bút xanh

b) Em hãy dự đoán xem trong hộp loại bút nào có nhiều hơn.

Bài làm:

a) Xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bút xanh là:

42 : 50 =

b) Dự đoán: Trong hộp loại bút xanh có nhiều hơn.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021