[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 5

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 7: Bài tập cuối chương 5 trang 26 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Giải câu hỏi trắc nghiệm (trang 26 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

1. C

2. D

3. D

BÀI TẬP TỰ LUẬN

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 26 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

3; $\frac{-9}{4}$; $\frac{-25}{-6}$; 3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 26 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Tính giá trị của biểu thức

A = - ( $\frac{m}{n} + \frac{-5}{2}$) . $\frac{-5}{8}$ nếu $\frac{m}{n}$ nhận giá trị là:

a) b) $\frac{5}{2}$ c) $\frac{2}{-5}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 26 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Tính giá trị các biểu thức sau theo cách có dùng tính chất phéo tính phân số:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 27 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Ba nhóm thanh niên tình nguyện nhận nhiệm vụ thu nhặt rác cho một đoạn mương thoát nước. Ba nhóm thống nhất phân công: nhóm thứ nhất phụ trách \frac{1}{3} đoạn mương, nhóm thứ hai phụ trách \frac{2}{5} đoạn mương, phần còn lại do nhóm thứ ba phụ trách, biết đoạn mương mà nhóm thứ ba phụ trách dài 16 mét. Hỏi đoạn mương thoát nước đó dài bao nhiêu mét?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (trang 27 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Một trường học tổ chức cho học sinh đi tham quan một khu công nghiệp bằng ô tô. Ô tô đi từ trường học ra đường cao tốc hết 16 phút. Sau khi đi 25 km theo đường cao tốc, ô tô đi theo đường nhánh vào khu công nghiệp. Biết thời gian ô tô đi trên đường nhánh là 10 phút, còn tốc độ trung bình của ô tô trên đường cao tốc là 80 km/h. Hỏi thời gian đi từ trường học đến khu công nghiệp là bao nhiêu giờ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 (trang 27 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Một thửa đất hình chữ nhật có chiều rộng là 9 m và bằng chiều dài. Người chủ thửa đất dự định dành $\frac{3}{5}$ diện tích thửa đất để xây dựng một ngôi nhà. Phần đất không xây dựng sẽ dành cho lối đi, sân chơi và trồng hoa. Hãy tính diện tích phần đất trồng hoa, sân chơi và lối đi

=> Xem hướng dẫn giải


  • 151 lượt xem