[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Phép thử nghiệm - Sự kiện

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Phép thử nghiệm - Sự kiện trang 100 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Phép thử nghiệm

Hoạt động 1: Trang 100 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) - Bạn Hùng đã tung đồng xu 10 lần. Kết quả của lần thứ nhất là mặt sấp, lần thứ năm là mặt ngửa

- Có 2 kết quả khác nhau có thể xảy ra, đó là kết quả đồng xu hiện ra mặt sấp hoặc đồng xu hiện ra mặt ngửa

b) - Kết quả lần thứ 5 là số 4, lần thứ 6 là số 1

- Có 4 kết quả khác nhau có thể xảy ra, đó là các kết quả 1,2,3,4

Thực hành 1: Trang 101 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Các kết quả có thể xảy ra khi gieo con xúc xắc là: 1,2,3,4,5,6

2. Sự kiện

Hoạt động 2: Trang 101 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Trong phép thử ở câu b, hoạt động 1, các sự kiện có thể xảy ra là:

- Bốc được lá thăm ghi số nhỏ hơn 5

- Bốc được lá thăm ghi số lẻ

Thực hành 2: Trang 102 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

- Số của thẻ lấy ra là số chẵn: Có thể xảy ra

- Số của thẻ lấy ra là số lẻ: Có thể xảy ra

- Số của thẻ lấy ra chia hết cho 10: không thể xảy ra

- Số của thẻ lấy ra nhỏ hơn 10: Chắc chắn xảy ra

BÀI TẬP VẬN DỤNG

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 102 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử nghiệm sau:

a) Lấy ra 1 bút từ hộp có 1 bút chì và 1 bút bi

b) Bạn Lan chọn một ngày trong tuần để học bơi

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 102 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Một lồng xoay xổ số có chứa 10 quả bóng có cùng kích thước được đánh số từ 0 đến 9. Sau mỗi lần quay chỉ có đúng một quả bóng lọt xuống lỗ. Sau khi ghi lại số của quả bóng này, bóng được trả lại lồng để thực hiện lần quay tiếp thep.

Em hãy liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần quay.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 102 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra của hoạt động tung 1 đồng xu hai lần liên tiếp?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 102 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Gieo 2 con xúc xắc cân đối và quan sát số chấm xuất hiện ở mặt trên mỗi con xúc xắc. Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra

a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1

b) Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1

c) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 1

d) Hai mặt xúc xắc xuất hiện cùng số chấm

=> Xem hướng dẫn giải


  • 30 lượt xem