[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 32: Điểm và đường thẳng.

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 32 : Điểm và đường thẳng sgk trang 47 toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1.Điểm thuộc ,không thuộc đường thẳng

Câu hỏi 1 : Trang 48 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Những điểm thuộc đường thẳng d là : A,B

Những điểm không thuộc đường thẳng d là: C

Hoạt động 1: Trang 48 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Ta thấy chỉ có thể vẽ được đúng một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A,B.

Câu hỏi 2: Trang 48 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Trong hình 8.4 có 3 đường thẳng , đó là những đường thẳng : AB ,AC,BC.

2.Ba điểm thẳng hàng

Hoạt động 2: Trang 48 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Các lỗ hổng có cùng nằm trên một đường thẳng .

Câu hỏi 3: Trang 49 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Bộ ba điểm thẳng hàng : A,B,C và D,B,E.

Luyện tập 1: Trang 49 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a. A,B,C có thẳng hàng.

b.M,N,P không thẳng hàng.

Vận dụng 1: Trang 49 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Hai cái cọc đóng hai vị trí đã chọn được coi là 2 điểm phân biệt, sợi dây căng qua hai cọc là đường thẳng đi qua 2 điểm dựa vào sợi dây đã căng vẽ vạch vôi để giúp vẽ vạch vôi theo đường thẳng .

3.Hai đường thẳng song song , cắt nhau , trùng nhau

Hoạt động 3: Trang 49 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a. Hai thanh ray đường tàu hình (h.8.9) không có điểm chung.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 32 : Điểm và đườn thẳng.

b.Hai con đường (h.8.9b) có điểm chung.

Hoạt động 4: Trang 50 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Hai đường thẳng phân biệt không thể có nhiều hơn một điểm chung.

Câu hỏi 4: Trang 50 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Một số hình ảnh 2 đường thẳng song song trong thực tế là: hai thanh lan can cầu thang bộ , hai thanh ray đường tàu.....

Một số hình ảnh 2 đường thẳng cắt nhau trong thực tế là: hai lưỡi cắt của chiếc kéo ,....

Luyện tập 2: Trang 50 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a. Những đường thẳng đi qua hai trong ba điểm A,B,C là AB,AC,BC.

b.Ta có : AB cắt AC tại A; AB cắt BC tại B; BC cắt AC tại C.

Thử thách nhỏ: Trang 50 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Ta chọn vị trí điểm C trên đường thẳng d sao cho ba điểm A,B,C cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm A,B,C thẳng hàng . Khi ba điểm A,B,C không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào thì không tìm được điểm C để ba điểm A,B,C thẳng hàng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 8.1 : Trang 51 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Quan sát hình 8.11.

a.Giao điểm của hai đường thẳng a và b là những điểm nào?

b.Điểm A thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào? Hãy trả lời câu hỏi bằng câu diễn đạt và bằng kí hiệu .

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 32: Điểm và đường thẳng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.2 : Trang 51 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Xem hình 8.12 và trả lời:

a.Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?

b.Hãy nêu ít nhất hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

c.Bốn điểm A,B,C và S có thẳng hàng không?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 32 : Điểm và đường thẳng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.3 : Trang 51 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho bốn điểm A,B,C và D như hình vẽ dưới đây.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 32 : Điểm và đườn thẳng.

Hãy nêu tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.4 : Trang 51 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hình 8.13 mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên A,B,C,D và E,trong đó ta chỉ biết vj trí cảu điểm A.Hãy điền tên cảu các điểm còn lại, biết rằng :

1.D nằm trên 3 trong 4 đường thẳng

2.Ba điểm A,B,C thẳng hàng

3.Ba điểm B,D,E thẳng hàng.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 32 : Điểm và đường thẳng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.5 : Trang 51 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hãy liệt kê các cặp đường thẳng song song trong hình sau .

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 32 : Điểm và đường thẳng.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 160 lượt xem