[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 25 : Phép cộng và phép trừ phân số.

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số trang 15 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1.Phép cộng hai phân số phân số

Hoạt động 1: Trang 15 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu : Muốn cộng hai phân số cùng mẫu , ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu

+$\frac{3}{11}$= $\frac{11}{11}$=1

+$\frac{11}{12}$=$\frac{20}{12}$=$\frac{5}{3}$.

Luyện tập 1: Trang 16 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

+$\frac{5}{12}$=$\frac{-2}{12}$=$\frac{-1}{12}$

+$\frac{-19}{11}$=$\frac{-27}{12}$

Hoạt động 2: Trang 16 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Ta có : BCNN (7,4)= 28

=$\frac{20}{28}$

=$\frac{-21}{28}$

+$\frac{-3}{4}$=$\frac{20}{28}$+$\frac{-21}{28}$=$\frac{-1}{28}$

Luyện tập 2: Trang 16 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Ta có : BCNN(8,20)=40

=$\frac{-25}{40}$

=$\frac{-14}{40}$

+$\frac{-3}{4}$=$\frac{-25}{40}$+$\frac{-14}{40}$=$\frac{-39}{40}$

Hoạt động 3: Trang 16 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

+$\frac{-1}{2}$=0; +$\frac{1}{-2}$=+$\frac{-1}{2}$=0

Luyện tập 3: Trang 16 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Số đối của là $\frac{-1}{3}$

Số đối của là $\frac{1}{3}$

Số đối của là $\frac{4}{5}$

2.Tính chất của phép cộng phân số

Luyện tập 4: Trang 17 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

B= +$\frac{8}{7}$+$\frac{10}{9}$+$\frac{-29}{7}$= (+$\frac{10}{9}$)+($\frac{8}{7}$+$\frac{-29}{7}$)

B=+$\frac{-21}{7}$= 1+-3=-2

3. Phép trừ hai phân số

Hoạt động 4: Trang 16 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu ,ta lấy tử số của phân số thứ nhất trừ đi tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu .

-$\frac{5}{13}$ =$\frac{2}{13}$

-$\frac{1}{5}$=$\frac{15}{20}$-$\frac{4}{20}$=$\frac{11}{20}$

Luyện tập 5: Trang 18 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.-$\frac{-1}{3}$=$\frac{9}{15}$-$\frac{-5}{15}$=$\frac{14}{15}$

b.-3-=$\frac{-21}{7}$-=$\frac{-23}{7}$

Thử thách nhỏ

Giải:

?1 là

?2 là

?3 là

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 6.21: Trang 8 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính :

a. +$\frac{9}{13}$;

b.+$\frac{5}{12}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.22: Trang 18 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính :

a.-$\frac{-7}{3}$;

b.-$\frac{8}{9}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.23: Trang 8 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính một cách hợp lí .

A=()+$\frac{11}{8}$-$\frac{3}{8}$+($\frac{-8}{11}$).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.24 : Trang 18 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Chị Chi mới đi làm và nhận được tháng lương đầu tiên .Chị quyết định dùng số tiền đó để chi tiêu trong tháng, dành $\frac{1}{4}$ số tiền để mua quà biếu bố mẹ . Tìm số phần tiền lương còn lại của chị Chi.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.25: Trang 18 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Mai tự nhẩm tính về thời gian biểu của mình trong một ngày thì thấy : thời gian là dành cho việc học ở trường ; $\frac{1}{24}$ thời gian là dành cho các hoạt dộng ngoại khóa ;$\frac{7}{16}$ thời gian dành cho hoạt động ăn ,ngủ .Còn lại là thời gian dành cho các công việc cá nhân khác .Hỏi :

a) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khóa ?

b) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho các công việc cá nhân khác ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 122 lượt xem