Giải câu 6.22 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.22: Trang 18 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính :

a.-$\frac{-7}{3}$;

b.-$\frac{8}{9}$.

Bài làm:

a.-$\frac{-7}{3}$=$\frac{-12}{3}$=4

b.-$\frac{8}{9}$=$\frac{15}{18}$-$\frac{16}{18}$=$\frac{-1}{18}$.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021