Giải câu 8.10 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.10 : Trang 58 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc

Dùng compa vẽ đường tròn tâm O có bán kính 2 cm.Gọi M và N là hai điểm tùy ý trên đường tròn đó.Hai đoạn thẳng OM và ON có bằng nhau không ?

Bài làm:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 34 : Đoạn thẳng .Độ dài đoạn thẳng.

OM =ON= độ dài bán kính đường tròn.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021