Giải câu 9.21 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 9.21 : Trang 93 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột  kép

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa nào trong năm ?

Bài làm:

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa hè ( tháng 4, 5,6) trong năm.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021