Giải câu 6.30 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.30 : Trang 21 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một hình chữ nhật có chiều dài là cm,diện tích $\frac{21}{10}$ cm2.Tìm chiều rộng của hình chữ nhật.

Bài làm:

Chiều rộng của hình chữ nhật là :

:$\frac{7}{2}$=$\frac{3}{5}$(cm)

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021