Giải câu 8.26 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.26 : Trang 65 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho đường thẳng xy. Vẽ hai điểm A, B nằm trên xy. Gọi tên các góc bẹt tạo thành.

Bài làm:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 36 : Góc

Các góc bẹt tạo thành là : xAB ; xBy.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021