Giải câu 9.8 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 9.8 : Trang 79 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Biểu đồ tranh sau đây cho biết số lượt ô tô vào gửi tại một bãi đỗ xe vào các ngày trong một tuần.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh

Hãy lập bảng thống kê biểu diễn số ô tô vòa gửi tại bãi đỗ xe ở các ngày trong tuần .

Bài làm:

Thứ23456
Số ô tô152191218

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021