Giải câu 9.7 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 9.7 : Trang 83 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một phường lắp đặt hệ thống lấy ý kiến đánh giá của nhân dân về thái độ phục vụ của cán bộ phường. Biểu đồ tranh dưới đây là kết quả đánh giá của người dân về một cán bộ trong một tuần làm việc ( Mỗi biểu tượng thể hiện kết quả một lần đánh giá , hài lòng:[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh , bình thường:[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh , không hìa lòng: [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh ).

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh

Cả tuần có bao nhiêu lượt người cho ý kiến đánh giá về cán bộ này ? Có bao nhiêu lượt đánh giá hài lòng , bình thường , không hài lòng?

Bài làm:

Thái độHài lòngBình thườngKhông hài lòng
Số lần đánh giá14179

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021