Giải câu 7.7 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 7.7 : Trang 36 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Để nhân ( chia ) một số thập phân với 0,1; 0,01;0,001;.... ta chỉ cần dịch dấu phẩy số thập phân đó sang trái (phải) 1,2,3,.... hàng, chẳng hạn :

2,057.0,1=0,2057;

-31,025:0,01=-3 102,5

Tính nhẩm:

a.(-4,125).0,01;

b.(-28,45): (-0,01).

Bài làm:

a.(-4,125).0.01=-412,5

b.(-28,45): (-0,01)=2845.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021