[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 40 : Biểu đồ cột trang 85 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Vẽ biểu đồ cột

Luyện tập 1: Trang 85 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

1.a.

Thể loạiThần thoạiTruyền thuyếtCổ tích
Số bạn yêu thích102015

b.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

2.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

2. Phân tích số liệu với biểu đồ cột

Luyện tập 1: Trang 86 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

1.a.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

Hai nhận xét trên phù hợp với thông tin từ biểu đồ

Vì quan sát biểu đồ ta có:

+Cột biểu diễn tốc độ của Nai là cao nhất là 45 dặm/giờ.

+ 2 lần tốc độ tối đa của sóc bằng 36 dặm/giờ xấp xỉ khoảng tốc độ tối đa của thỏ.

b. Loài có tốc độ tối đa từ 10 đến 19 dặm/giờ là : Sóc ; Gà rừng

Loài có tốc độ tối đa từ 40 đến 49 dặm/giờ là : Ngựa vằn ; Nai .

2.a.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

b. Từ năm 2014 đến năm 2017 , GDP của Việt Nam có xu hướng tăng.

Thử thách nhỏ : Trang 86 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Biểu đồ Minh vẽ có hợp lí . Các cột nằm dưới trục ngang thể hiện tháng cửa hàng đó đang bị lỗ.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 9.11 : Trang 88 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Ngày nào trong tuần An dành thời gian tự học ở nhà nhiều nhất?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.12 : Trang 88 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Ngày nào trong tuần An không tự học ở nhà ?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.13 : Trang 88 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tổng thời gian trong tuần An tự học ở nhà là bao nhiêu phút ?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.14 : Trang 88 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hoàn thiện biểu đồ nếu ngày Chủ Nhật An dành 50 phút tự học ở nhà.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.15 : Trang 88 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Lập bảng thống kê thể hiện thời gian tự học ở nhà của An vào các ngày trong tuần.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.16 : Trang 88 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bảng sau cho biết số lượng các bạn lớp Khoa hâm mộ ba câu lạc bộ bóng đá ở giải Ngoại hạng Anh ( mỗi gạch ứng với một bạn).

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.17 : Trang 88 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho bảng thống kê sau :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021