Giải câu 9.35 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 9.35 : Trang 106 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một túi đựng 2 quả bóng màu xanh ,4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ. Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi .

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX

a. Qủa bóng Nam lấy ra có thể có màu gì?

b.Em hãy lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần , sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được có màu gì rồi trả bón lại túi trước khi lấy lần sau . Hoàn thiện bảng thống kê sau :

c. Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên ;

d.Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện Qủa bóng lấy ra có màu

(1) Xanh; (2) Vàng; (3) Đỏ.

Bài làm:

a.Qủa bóng Nam lấy ra có thể có màu : (1) Xanh; (2) Vàng; (3) Đỏ.

b.

Màu bóngXanhVàngĐỏ
Số lần695

c.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX

d.Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Qủa bóng lấy ra có màu Xanh là: =30%

Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Qủa bóng lấy ra có màu Vàng là: =45%

Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Qủa bóng lấy ra có màu Đỏ là: =25%

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021