Giải câu 6.19 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.19: Trang 14 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm số nguyên x ,biết: =$\frac{30}{60}$

Bài làm:

Ta có :

.

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021