Giải câu 14 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 2 Đánh giá

Câu 14 : Trang 118 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hai người cùng chơi một trò chơi mỗi người chơi lần lượt quay một tấm bìa có gắn một mũi tên ở tâm (như hình vẽ bên ).

Nếu mũi tên chỉ vào số chẵn thì người chơi đầu thắng ,nếu mũi tên chỉ vào số lẻ thì người chơi sau thắng .

a.Em và bạn quay miếng bìa 20 lần . Ghi lại xem trong 20 lần chơi có bao nhiêu lần em thắng bao nhiêu lần ,bạn em thắng bao nhiêu lần ;

b.Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện Em thắng ,Bạn em thắng ;

c.Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số lần thắng của mỗi người .

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập ôn tập cuối năm

Bài làm:

a.Trong 20 lần chơi có 15 lần em thắng ,bạn em thắng 5 lần ;

b.Xác suất thực nghiệm của sự kiện Em thắng là :=75%

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Bạn em thắng là : =25%.

c.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập ôn tập cuối năm

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021