Giải câu 6.46 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.46 :Trang 28 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một bác nông dân thu hoạch và mang cà chua ra chợ bán .Bác đã bán được 20 kg ,tức là số cà chua .Hỏi bác nông dân đã mang bao nhiêu kilogam cà chua ra chợ bán ?

Bài làm:

Bác nông dân đã mang số kilogam cà chua ra chợ bán là :

20:=50(kg)

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021