Giải câu 11 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 11 : Trang 117 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Có tất cả bao nhiêu đường thẳng đi qua ít nhất 2 trong 5 điểm dưới đây ?Em hãy kể tên các đường thẳng đó ?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập ôn tập cuối năm

Bài làm:

Có tất 5 đường thẳng đi qua ít nhất 2 trong 5 điểm. Tên các đường thẳng là : AB ; BE ; BC ; BD ; AE.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021