Giải câu 8.12 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.12 : Trang 58 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bạn Nam dùng bước chân để đo chiều dài lớp học. Sau 12 bước liên tiếp kể từ mép tường đầu lớp thì còn khoảng nửa bước chân nữa là đến mép tường cuối lớp .Nếu mỗi bước chân của Nam dài khoảng 0,6 m thì lớp học dài khoảng bao nhiêu?

Bài làm:

Lớp học đó dài số m là : 0,6.12+0,6.=7,5 (m).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021