Giải câu 6.31 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.31 : Trang 21 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm x ,biết : a) x.=$\frac{7}{9}$ ; b)x: $\frac{8}{5}$=$\frac{5}{2}$

Bài làm:

a.x=:$\frac{7}{2}$=.$\frac{2}{7}$=$\frac{2}{9}$

b.x=.$\frac{8}{5}$=$\frac{8}{2}$=4

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021